چکیدهای از مراسم عزاداری محرم حسینی موکب حضرت فاطمه‌ الزهرا (سلام الله علیها)

مراسم عزاداری روز اول محرم به نوای برادر حسین رستمی و حاج مجید میرزامحمدی

مراسم عزاداری روز چهارم محرم به نوای برادر حسین رستمی

مراسم عزاداری روز هفتم محرم به نوای برادر حسین رستمی

مراسم عزاداری روز هشتم محرم به نوای برادر بهنام بخشی

مراسم عزاداری روز دوم محرم به نوای برادر حسین رستمی

مراسم عزاداری روز پنجم محرم به نوای برادر حسین رستمی

مراسم عزاداری روز هشتم محرم به نوای برادر حسین رستمی

مراسم عزاداری روز تاسوعا حسینی به نوای برادر حسین رستمی

مراسم عزاداری روز سوم محرم به نوای برادر حسین رستمی

مراسم عزاداری روز ششم محرم به نوای برادر حسین رستمی

مراسم عزاداری روز هشتم محرم به نوای حاج مجید میرزامحمدی

مراسم عزاداری عاشورای حسینی به نوای برادر حسین رستمی